Finskspråkigt äldreboende i Hällefors

Finskspråkiga äldre i Hällefors kan få en egen avdelning på ett av kommunens äldreboenden. Tidigare fanns planer på att starta ett helt vårdhem, men av ekonomiska skäl handlar förslaget nu bara om en enhet.

Men behovet är större än så. En kartläggning som kommunen gjort visar att 82 procent av invånarna över 65 år, med finsk anknytning, är intresserade av att flytta till ett äldreboende med finskspråkig personal den dag det kan behövas.
Personal finns redan inom kommunens äldreomsorg som både talar finska och vill jobba på en finsk avdelning.
Beslut i frågan väntas tas på onsdag nästa vecka.