Landshövdingen får 73 500 i månaden efter lönehöjning

Landshövding Sören Gunnarsson. Det är regeringen som fattat beslut om en höjning på 3.6 procent för bland andra landshövdingar och generaldirektörer runt om i landet.

För landshövding Sören Gunnarsson innebär det att hans nuvarande lön på 71.000 kronor i månaden höjs med drygt 2.500 kronor. Den nya lönen gäller retroaktivt från årskiftet och för Sören Gunnarsson innebär det alltså en ny lön på 73.500 kronor i månaden. 
Den nya höjningen är en justering av det avtal som löper ut i höst. Totalt för hela avtalsperioden, mellan 2004 fram till i höst har mdfört en höjning på ca tio procent.
Förutom landshövdingarna så kan rektorer för Universitet och Högskolor, generaldirektörer och museidirektörer se fram emot lönepåslaget.