Regler for studenttransporter missas ofta

Det är många regler att följa för studenterna som ska åka i studentkorteger. Massor av studenter firar under fredagen sin examen runt om i länet. Många av dem väljer att åka runt i stan på lastbilsflak, kärror, veteranbilar och andra utsmyckade fordon. Men något många glömmer i studentyran är säkerheten på fordonen.

Tomas Blomberg är en av alla studenter som ska åka i studentkorteg. Hans klass har inte tänkt mycket på säkerheten när de valde att åka på ett flak efter en traktor.

Från och med förra sommaren blev transporter på flak olagligt. Men under studentexamen förekommer undantag om fordonen och chaufförerna följer de regler som vägverket har satt upp för karnevaltåg och studentflak.
Reglerna som gäller är bland annat en hastighetsgräns på 20 Km/tim och att hållfasta räcken med en höjd på 110 cm måste finnas och att förare och passagerare hela tiden ska ha kontakt med varandra.
Men det är inte alla som följer de här reglerna.

Tidigare i veckan skedde flera olyckor under studenttågen i Stockholm och liknande olyckor med studentflak har även skett i Örebro län under tidigare år.
Bernt Larsson, trafikpolischef på länspolisen i Örebro menar att det är viktigt att följa vägverkets regler i studentkortegen av säkerhetsskäl, men det största problemet tycker han, är egentligen att många av passagerarna på flaken är berusade.