Stor brandrisk just nu

Brandrisken i Örebro län är stor till mycket stor just nu. Anna Henningsson som är brandingengör på Nerikes brandkår avråder från att elda med öppen eld för att undvika skogs- och gräsbränder.

Brandrisken värderas i en femgradig skala där fem står för mycket stor brandrisk och just nu råder brandrisk fyra eller fem i länet.
Anna Henningson berättar att de haft några skogsbränder i länet och att de märker av att det blir mer bränder i skog och mark i och med det soliga vädret. De uppmanar till att använda iordningställda grillplatser och att inte använda tändvätska eller bensin för att bättra på elden.