Livstecken från en av Obols huvudmän

En av männen bakom det skandalomsusade bolaget Obol Investment har gett ett livstecken från sig. Det är finansmannen Bo Johansson från Norrbotten som på en hemsida på Internet lagt ut ett brev med förklaringar till media i Norrbotten. 

Obol gjorde sig ju känt för att sponsra olika idrottsklubbar i Sverige, och att förvalta pengar åt investerare.
När sedan bolaget granskades i slutet av förra året kom det fram en rad oklarheter kring bolaget.
Huvudmännen bakom Obol var Jan Saradlic från Örebro och Bo Johansson från Norrbotten. Båda har varit försvunna det senaste halvåret. Samtidigt som huvudmännen försvann, försvann även flera miljoner kronor.