Fler studenter vid Örebro Universitet bör studera utomlands

För få studenter från Örebro universitet deltar i studentutbyte med andra EU-länder. Det tycker internationella programkontoret som administrerar det så kallade Erasmusprogrammet.

Erasmus ger studenter möjlighet att studera på universitet i andra europeiska länder utan att betala avgifter.
EU-kommissionen vill att fler studenter skall delta i det internationella utbytet och Sverige ligger i bottenskiktet av Europas länder när det gäller att skicka studenter utomlands.
Enligt internationella programkontoret borde 185 studenter från Örebro universitet delta i det internationella utbytet. I dagsläget är det bara ett 40-tal som deltar.