Ny arbetsmarknad kan ändra pendlarnas resor

I framtiden kan invånare i Örebro kommun komma att få  pendla till mindre kommuner ute i länet för att jobba, till exempel Hällefors, i stället för tvärt om som det många gånger är i dag.

Anledningen är den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden som gör att en del av länets kommuner får brist på arbetskraft.
Ett tydligt exempel är inom teknikindustrin där bristen på människor med rätt kompetens saknas.