Tysslingen blir naturreservat

Sjön Tysslingen kommer att bli ett naturreservat. Michael Andersson på länsstyrelsen säger att Sverige lovat EU att bevara Tysslingen och att en logisk följd av det är att göra Tysslingen till ett naturreservat.

Enligt Michael Andersson så kommer länsstyrelsen att få pengar från Naturvårdverket för att hjälpa till med skötseln av naturreservatet.
Tidigast 2009 kommer det att invigas. Länsstyrelsen har hittills fått klartecken från 3 av 53 berörda markägare.