Örebrobutiker slarvade med energimärkning

5 vitvarubutiker i Örebro som säljer kylar, frysar och ugnar slarvade med att energimärka varorna. Det visar en kontroll som Energimyndigheten gjorde tillsammans med Föreningen Sveriges Regionala Energikontor.

53 butiker i landet kontrollerades, av dem ligger 15 i Örebro. Kontrollen resulterade i att 5 butiker i Örebro och 19 andra butiker fick ett vitesföreläggande på 200 000 kronor.
Butikerna fick två veckor på sig att energimärka sina varor och alla utom en butik i Luleå rättade till felet innan det var dags för återkontroll.
Energimärkningen har funnits i mer än tio år, men nu är det första gången ett ärende avgjorts i domstol.
Kontrollen visade att Örebro ligger över genomsnittet i landet när det gäller energimärkning av vitvarorna.
Energimärkningen är gemensam för EU-länderna och den gör det lätt att jämföra mellan olika modeller.