O-ringen till Örebro 2010

Gräsytan vid bostadsområdet Ladugårdsängen i Örebro blir centralort för Orienteringstävlingen O-ringen 2010. Förutom camping och vägar, kommer el, vatten, en matvaruaffär och sportbutik att finnas på området.