Grannar klagar på stank

Grannarna till Konvex biomalanläggning i Karlskoga tycker att det luktar illa från anläggningen och de får medhåll av länsstyrelsen som nu kräver åtgärder för att lukten ska bort.

På måndag kommer parterna att träffas för att diskutera vad som behöver göras.
Konvex egna prover visar att det inte luktar illa.
Sara Nummelin på länsstyrelsen säger att hon haft synpunkter på hur proverna tas.
Biomalanläggningen har en prövotid på 18 månader i sitt miljötillstånd.
I prövotiden ingår att företaget ska vidta de åtgärder som behövs om det uppkommer luktproblem.