Vänstern hoppas att skolnedläggningsfrågan återremitteras

Vänsterpartiet är det enda parti som är emot förslaget att lägga ner Vasaskolan, Karlslundskolan och Öknaskolan i Örebro. 
Partiet hoppas att kommunfullmäktige återremitterar frågan istället för att besluta enligt förslaget.