Trängselbonus återinförs i Nora

Samma dag som riksdagen beslutade att återinföra trängselskatt i Stockholm, alltså på torsdagen, så beslutade Noras kommunstyrelseordförande, Håkan Blomberg, att trängselbonus ska återinföras i Nora till sommaren.

Beslutet fattades på delegation som ett brådskande ärende, vilket innebär att kommunstyrelsens ordförande kan ta beslut på egen hand om det är bråttom.
- Det var viktigt att beslutet kom samma dag som riksdagens, säger Håkan Blomberg till Nerikes Allehanda, så det var planerat.
Med trängselbonus vill Nora visa att det finns annat än i Sverige än storstäder och deras problem.