Bättre lok ska göra det bättre för lokförarna

Transportföretaget Green Cargo ska modernisera över 100 lok för godstrafiken. Det kommer att göra arbetsmiljön bättre för lokförarna, och tågen både driftsäkrare och miljövänligare. Satsningen kostar över en miljard kronor.