Örebro Universitet och Mälardalens högskola ska inte gå samman

Det blir inget av planerna med att helt slå samman Örebro universitet och Mälardalens högskola. Federation istället för fusion är ledordet när styrelserna för lärosätena ska ta upp frågan först efter sommaren.

På måndag var det tänkt att styrelsen för Örebro Universitet och styrelsen för Mälardalens högskola skulle ha bestämt sig om fusionsplanerna, men så blir det inte.
Jens Schollin, prorektor på Örebro Universitet säger att de båda styrelserna, som är helt nya, ännu inte är mogna för ett beslut. Frågan kommer att tas upp först i augusti.
Däremot står det klart att samarbetet kommer att ske på en helt annan bog än vad man tidigare tänkt. I stället för en fusion så kommer lärosätena att jobba ihop under en federation. Med gemensam styrelse, men fortsätta med egen rektor och ett stort självstyre vid respektive lärosäte.

I främst Eskilstuna och Västerås har motståndet mot ett samgående varit stort och Ingegerd Palmér, rektor vid Mälardalens högskola, säger till SR Västmanland att man ännu inte är redo för ett beslut.
Det som lockar är mer pengar till forskning, högre status och bättre utbildningar för studenterna. Exakt hur ett något lösare samarbete ska se ut ska alltså styrelserna, på varsitt håll fortsätta att grunna över.