Hallsbergsungdomar med autism ska kunna studera på hemmaplan

En helt ny satsning görs i Hallsberg för att elever med autism eller annan diagnos inom autismspektrum ska kunna gå på gymnasiet på hemmaplan. I det så kallade Blå Huset vid Alléskolan ska både högstadium och gymnasium inrymmas, med personal som är specialiserade på just autismdiagnoser.

Ett tiotal elever kommer att gå i den här skolan. Tidigare har de här eleverna haft att välja på att gå i vanlig skola med personligt stöd, eller på internat i någon annan kommun. Det berättar Hans Karlsson som är ordförande för Sydnärkes Utbildningsförbund. Nu kan eleverna i stället gå i en speciellt anpassad skola, på hemmaplan. Definitivt beslut i frågan tas om ett par veckor.