Polisen ska bli bättre på att utreda relationsbrott

Nu kräver Rikspolisstyrelsen att poliserna ute i landet ska bli bättre på att utreda så kallat relationsvåld, som sker i hemmet och som oftast drabbar kvinnor och barn. Ett av förslagen går ut på att inrätta speciella familjevåldsenheter. Men det finns en fara i det, säger kriminalkommissarie Mikael Nykvist som är chef för barn-roteln vid Örebropolisen.

Han tror att det finns en risk att fallen där barn är utsatta får stå tillbaka, eftersom våld mellan vuxna anmäls när de har hänt. Det innebär ofta att en person sitter anhållen, misstänkt för brottet, och därmed måste ärendet hanteras skyndsamt. Barnärendena däremot, utreds på ett mer planerat sätt, och ingen sitter anhållen. Därför kan de ärendena komma att hamna i andra hand.

Mellan 20 och 40 procent av de anmälda relationsbrotten klaras upp, och när det gäller sex eller våldsbrott mot barn är siffran ännu lägre.

Trots det tror Mikael Nykvist att det kan bli svårt att bättra på de siffrorna. Polisen gör redan idag så gott den kan. Det finns ingen mirakelmetod, menar Mikael Nykvist vid Örebropolisen.