Projekt mot hedersrelaterat våld förlängs

Projektet i Örebro län mot hedersrelaterat våld kommer troligen kunna fortsätta ett år till. Regionstyrelsen har beslutat att skjuta till ytterligare 265 000 kronor till projektet.

Tanken är att en resursgrupp ska bildas, som kan ge råd och stöd i frågor som rör hedersrelaterat våld. Dessutom ska en webbaserad handbok skapas, där man kan lära sig mer om ämnet.