Nerläggningsbeslutet av Karlslundsskolan överklagas

Ett fyrtiotal personer står bakom en överklagan till länsrätten som gjorts med anledningen av att Örebro kommun beslutat att lägga ner Karlslundsskolan. Det är advokat Dennis Dicksen som lämnat in överklagan. Dicksen har tidigare varit aktiv i skolnedläggningsfrågor i Örebro kommun, då gällde det Björkhagaskolan.

I överklagan till länsrätten hävdar Dicksen att ansvarig skolpolitiker i Örebro, kristdemokraten Lennart Bondesson, kan anses vara jävig. Förklaringen är att Bondessons fru ansökt om att driva flera förskolor i Varbergaområdet på intraprenad, därför anses Lennart Bondesson vilja bevara skolor i det området.