Butiker i Örebro slarvar med märkningen

Det finns fortfarande brister i livsmedelsmärkningen bland Örebro kommuns livsmedelsbutiker, det visar uppföljningar av den kartläggning som miljökontoret gjorde i våras. Då visade sig flera butiker ha bristfällig märkning av olika produkter, som fisk och charkvaror. Petra Lindtröm är miljö- och hälsoskyddsinspektör på Örebro kommun. Hon berättar hur märkningen sett ut under uppföljningarna.

Det finns fortfarande saker att rätta till, säger hon.

I våras kartlade Petra Lindström hur Örebro kommuns butiker skötte sin märkning av charkuterivaror och fisk som säljs i fiskdiskar. Det visade sig att många hade bristfällig märkning. Av 100 fiskprodukter var det hela 18 procent som saknade all form av märkning. Dålig märkning gör det svårt för kunderna att göra medvetna val när de köper olika produkter.

Märkningsbestämmelserna är omfattande och ganska krångliga, men vissa saker måste alltid finnas med. Nötkött måste till exempel alltid märkas med urpsrungsland på själva förpackningen, medan det i en fiskdisk kan det räcka om uppgifterna finns bakom disken vid en skylt. Något som kan göra det svårt för kunden att koppla rätt märkning till rätt fisk.

Om butikerna i Örebro kommun fortsätter att strunta i att följa märkningsbestämelserna kan det leda till böter, berättar Petra Lindström på Miljökontoret.