Sågverksgifter ska undersökas

Länsstyrelsen ska nu undersöka om det finns giftiga ämnen vid sågverken i Örebro län. Länsstyrelsen har fått en miljon kronor av Naturvårdsverket för att undersöka spår av farliga kemikalier vid tio av länets gamla sågar.

Om undersökningarna visar att marken är så förorenad att den kan innebära en risk för människors hälsa eller för miljön så kommer ytterligare utredningar och saneringsåtgärder att behöva genomföras, enligt ett pressmeddelande från länsstyrelsen.
De sågverk som ska undersökas i Örebro län:
Askersund: Ängatorps såg
Hallsberg: Askersunds Trävaru AB
Karlskoga: Utterbäcks såg och Karlsdals såg
Laxå Västra: Laxsjöns sågverk
Lindesberg: Stora hyttas sågverk och Gusselby såg Ljusnarsberg: Skärets Sågverk
Nora Järnboås: Trävaru AB
Örebro: Bröderna Erikssons mekaniska Snickerifabrik