Äldre kvinnor i Örebro - måltavlor för ficktjuvar

Antalet fickstölder som anmäls till Örebropolisen har fördubblats den senaste månaden. Enligt Örebropolisens informationschef Torbjörn Carlson så sker en majoritet av fickstölderna i vanliga matbutiker och de drabbade är oftast äldre kvinnor.