S vill ha mer utomhuskonst

I Örebro vill socialdemokraterna satsa på utomhuskonst. En procent av intäkterna från försäljningen av kommunal mark ska satsas på offentlig konst, skriver partiet i en motion.

Enligt Lena Beime i Kultur- och medborgarnämnden så ska utomhuskonsten bli en lika naturlig del i de nya områdena i Örebro som gator och ledningar är.