Kvinnliga fångar nekades bröllop

Två kvinnor på två olika anstalter ville gifta sig sig med varandra men hindrades av Kriminalvården som därför anmälts till ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, HomO.

De två kvinnor det gäller sitter på olika anstalter, den ena på Hinseberg och den andra i Ystad. De är dömda till långa fängesestraff, varav den ena ska utvisas efter avtjänat straff.
Kvinnan i Ystad ansökte hos anstalten om att få gifta sig med sin flickvän som var intagen på Hinseberg.
Sju dagar senare fick hon avslag. Motiveringen var att det inte fanns starka några skäl för att kvinnorna skulle få ingå partnerskap.
Eftersom Kriminalvården inte hindrar hetrosexoella par att gifta sig, tolkade kvinnorna det som att det berodde på deras sexuella läggning och anmälde det hela.
Men Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, HomO kan inte klandra kriminalvården eftersom de inte faller under någon av de fyra lagar som HomO har att bevaka. Däremot anser de att beslutet var felaktigt och att de beslutat om något de inte har rätt till.
Kriminalvården själva anser också att de gjort fel och att de inte skulle ha tolkat anhållan från den intagna som de gjorde.
Om de två kvinnorna nu har ingått partnerskap eller inte fråmgår inte