Hembygdsförening vill ärva

Nya Kopparbergs Bergslags Hembygdsförening har ansökt hos Allmänna Arvsfonden om att få ett arv efter en äldre man som bott i Ljusnarsbergs kommun, där hembygdsföreningen finns. Enligt ansökan till arvsfonden skriver de att mannen ska ha uttalat en önskan om att hembygdsföreningen ska få ärva honom, men att han på grund av sin livssituation inte ”kommit sig för” att skriva något testamente.

Arvet efter mannen är enligt boupptäckningen på drygt 400 000 kronor efter att de skulder som fanns har räknats av.
I boupptäckning ingår bland annat en summa på 444 000 kronor i kontanter, som hittades i bostaden efter mannens död.