Dagispersonal vill inte diska på jobbet

Personalen på flera förskolor i Örebro protesterar nu mot att de måste diska efter maten. Förskollärare har en universitetsutbildning och kan göra mer nytta tillsammans med barnen i den pedagogiska verksamheten, än framför diskbänken, menar de.

Visserligen har de fått extra arbetstid som ska gå till just köksarbete, men de tycker ändå att det är en dålig lösning.

Personal från tre förskolor har nu lämnat in en skrivelse till förvaltningschefen i protest. Vem som ska diska i stället eller hur köksfrågan ska lösas har personalen inget svar på.

Personalen väntar nu på svar från förvaltningschefen. Att låta disken bli en del i den pedagogiska verksamheten tycker de inte fungerar. Vattnet är varmt och maskindiskmedelstabletter farliga. Dessutom är inte kökets jobbytor anpassade för små barn, det säger Anna-Karin Bergstedt, förskollärare på förskolan Gåsapigan på Ladugårdsängen i Örebro.