Lovisagruvan riskerar vite på 250 000

Lovisagruvan norr om Lindesberg riskerar ett vite på 250 000 kronor för dålig arbetsmiljö. Efter en olycka för två och ett halvt år sedan hittade Arbetsmiljöverket brister i arbetsmiljön.

Det var den 24 januari 2005 som en gruvarbetare skadades när han träffades av ett stenblock vid en sprängning. Mannen bröt benen på flera ställen.
Efter olyckan hittade Arbetsmiljöverket brister i arbetsmiljön och ställde krav som skulle åtgärdas inom några månader. 
Vid en ny inspektion i somras konstaterade Arbetsmiljöverket att det fortfarande fanns brister i arbetsmiljön. Bland annat finns inte handbrandsläckare i alla bilar som kör under jord, och det har inte monterats något skyddstak på arbetskorgar som används under jord.
Om inte Lovisagruvan åtgärdat bristerna senast den 30 april döms företaget betala ett vite på 250 000 kronor.