Turister ska upplysas om Tiveden

Tivedens nationalpark behöver ett besökscentrum för att lotsa in turisterna. Det anser Länsstyrelserna i Örebro och Västra Götaland, som nu utreder möjligheterna att bygga ett Naturum. Anders Tivell jobbar på Tiveds Utvecklings AB, och han hoppas att planerna ska bli verklighet.

Ett naturum är ett hus som kan liknas vid ett museum eller en informationsplats, där besökaren kan få veta vad det finns för natur i området. Även kulturen kan beskrivas, varför platsen ser ut som den gör och hur den har använts tidigare.

Tivedens nationalpark gränsar till Västra Götaland, och därför är även de intresserade av att fånga upp turisterna.