Ekologisk mat även till yngre elever

Eleverna i för- och grundskolan i skolområde sydost i Örebro kommer att serveras ekologisk mat en gång i veckan.

Sedan tidigare får gymnasieeleverna i Örebro äta ekologiskt en gång i veckan, men nu utökas det till att gälla alla skolor.

Försöket ska pågå året ut, och sedan utvärderas.