Ofullständiga kartor kan fördröja ambulanser

Ambulanserna i Örebro län saknar just nu fullständiga kartor. Det gjorde att hjälpen till en sjuk man i Örebro nyligen blev försenad eftersom ambulansen körde fel. Gatan där mannen föll ihop fanns inte på ambulanspersonalens kartor.

Det dröjde 18 minuter tills ambulansen var framme. Ungefär dubbelt så lång tid som det borde ha tagit säger Lars Rylander som är chef för akuten och ambulanserna i Örebro.
Lars Rylander säger att problemet är att det inte längre görs nya papperskartor och det har dröjt innan de digitala kartorna blivit tillräckligt bra.
Först kring årsskiftet ska digitala kartor börja installeras i länets ambulanser.
Enligt Lars Rylander blev den sjuke mannen inte sämre av att ambulansen inte hittade honom direkt.