Arbetslösheten bland invandrare minskar

Bristen på arbetskraft kommer att bli stor när 40-talisterna nu börjar gå i pension, det säger utredare Ann-Christin Hallmén på Länsarbetsnämnden. Det innebär att utrikesfödda, som nu har svårt att få jobb i Örebro, kommer att blir mer eftertraktade på arbetsmarknaden.