Ljusnarsbergsborna sjukast av alla

Ljusnarsbergs kommun har de högsta ohälsotalen i hela Sverige, det visar de senaste siffrorna från Försäkringskassan.

Det betyder att sjukskrivningar är allra vanligast i just Ljusnarsberg. Det Försäkringskassan har tittat på är nämligen hur många frånvarodagar från arbetet som ersätts av Försäkringskassan.

Om man ser till genomsnittet i hela Sverige så sjunker ohälsotalet. I genomsnitt är vi sjukskrivna 38,8 dagar per år. I Ljusnarsberg är den siffran dubbelt så hög.