Ambulansen i Örebro kunde ha nyare kartor

Det finns nyare och mer aktuella kartor än de som ambulansen i Örebro använder sig av. Det säger Stefan Pettersson som är kartansvarig på Örebro kommun. Med nya kartor hade den sjuke man som vi berättat om tidigare kunnat få hjälp snabbare, menar Stefan Pettersson.

Det var när en man plötsligt blev sjuk på Maskingatan i Örebro som ambulansen inte hittade dit. Det tog dubbelt så lång tid än normalt för ambulansen att komma fram.

Det visade sig att just den gatan inte fanns med på ambulanspersonalens karta. Den delen hade skurits bort från kartan.

Kartorna måste beskäras, säger ambulanschefen i Örebro, annars blir kartorna för stora och ohanterbara.