Örebro kan få ny myndighet och nya jobb

Nära hundra nya jobb kan vara på väg till Örebro, när en helt ny myndighet tar över ansvaret för tillsynen av barn och ungdomar. Örebro är en av sex orter i landet där den här nya myndigheten kan komma att hamna. Det säger Gert Knutsson, som är ansvarig för den utredning som pågår.

Den senaste tidens uppmärksammade fall kring hur barn och unga behandlas har lett till en intensiv diskussion om hur de myndigheter som finns idag egentligen sköter sina uppdrag inom det här området.

Den nya statliga utredningen kommer nu inom kort att föreslå att en ny myndighet ska ta över ansvaret för den tillsyn som Länsstyrelsen står för idag. Myndigheten föreslås finnas på sex orter, varav Örebro är en, och sysselsätta mellan 400 och 500 personer.