Örebro anmäler sig själv för dålig luft

Luften i Örebro är så dålig få flera ställen i centrum, att den inte klarar lagens krav. Kommunen har därför anmält sig själv till Naturvårdsverket. Det finns för många småpartiklar i luften, partiklar som forskarna tror förkortar våra liv.

Det är bland annat vid Rudbecksgatan i centrala Örebro som kommunen tror att luften är för dålig, men de partiklar det handlar om finns i och för sig över allt.

Forskarna räknar med alla i Örebro län lever fyra månader kortare i genomsnitt på grund av partiklarna som skadar luftvägar och hjärtan.

Men det är på vältrafikerade gatorna i städer som luften är sämst.

Alla Örebroare beräknas förlora sju månader i genomsnitt av sina liv, på grund av partiklarna.

Det enda straff som Örebro kan få för att luften är för dålig här, är att behöva ta fram en plan för hur luften ska bli bättre.

Det kan låta som ett litet straff men de förändringar som krävs för att förbättra luften kan bli kännbara.

Örebro kommun räknar med att trafiken på flera gator i staden skulle behöva halveras för att lagens krav skulle klaras - om det inte går att hitta andra sätt att minska partiklarna.

Sämst är luften på Rudbecksgatan, Östra Bangatan, Trädgårdsgatan/Alnängsgatan och Östra Nobelgatan, där kommunen räknar med att partiklarna i luften är för många åtminstone längs delar av gatorna. Dessutom kan den möjligen också vara det längs delar av Storgatan, Hertig Karls Allé och Engelbrektsgatan.