Farliga maskiner i slöjdsal i Glanshammar

Eleverna på Glanshammars skola utanför Örebro förbjuds att använda en svarv och en borrmaskin i träslöjdssalen.

Enligt Arbetsmiljöverket saknar maskinerna skydd vilket innebär att eleverna kan skada sig på dem.

Om inte skolan ser till att ordna med skydd så riskerar den ett vite på 20 000 kronor.