Dyslektiker sjuka av frustration

Det krävs mer riktad information till företagare och förtroendevalda när det gäller problemet läs- och skrivsvårigheter bland anställda. Därför kommer ett stort seminarie att hållas i Örebro i början av december där över hundra personer från hela landet är inbjudna.

Hasse Wretlund, projektledare för FaRsS, Familjens Rätt till det skrivna språket, i Kumla säger att många anställda med läs- och skrivsvårigheter kan i frustaration bli sjuka över att de inte hänger med på jobbet. 
Som SR Örebro rapporterat tidigare har Hasse Wretlund och projektet FaRsS i en egen enkätundersökning kommit fram till att många, vanligtvis LO-medlemmar, har problem med att läsa och skriva. 
30 procent av de tillfrågade uppger att de har problem. En allt för hög siffra enligt Hasse Wretlund som nu hoppas att personer som varit på seminariet lägger i en högre växel och känner sig inspirerade att göra mera för att lösa problemen.