Ambulansen har kompletterat sina kartor

Alla ambulanser i Örebro har nu kompletterat sina kartor med uppgifter om var Maskingatan i Örebro ligger. Som vi berättat tidigare tog en ambulansutryckning till den gatan dubbelt så lång tid som den borde eftersom gatan var bortskuren från kartan, och ambulansen åkte fel.

Ambulanschefen i Örebro, Åke Gustavsson, har också gått ut med en påminnelse till sina anställda om att så fort en adress saknas ska SOS Alarm omedelbart kontaktas för hjälp med vägvisning oavsett om man tror sig veta var adressen ligger.
Kring årskiftet ska alla ambulanser i länet få digitala kartor.
De två ambulanssjukvårdare som trodde att de körde rätt men i själva verket först åkte åt fel håll, är båda rutinerade enligt Åke Gustavsson och de arbetar vidare som vanligt efter händelsen.
Landstinget har ännu inte bestämt om händelsen ska anmälas till Socialstyrelen för granskning.