Mer tåg i länet krävs för att minska utsläppen

En större satsning på järnväg är nödvändig för att utsläppen av växthusgaserna ska kunna minska i Örebro län.

Den bedömningen gör landshövding Sören Gunnarsson.

På måndagen klubbade länsstyrelsen en klimatstrategi för länet och där lyfts järnvägen fram som en viktig del.

Sören Gunnarsson kommer nu inom kort att tillsammans med alla landshövdingar i Mälardalen skriva brev till regeringen och kräva en långsiktig satsning på tågtrafiken i området.

Påtryckningen görs i ett unikt samarbete med generaldirektörerna för både Banverket och SJ.