Sjuksköterska i Örebro får kritik

En sjuksköterska i Örebro får nu kritik av Socialstyrelsen för att ha gett en patient för hög medicindos. Den felaktiga medicineringen upptäcktes snabbt och patienten läkarundersöktes för att kontrollera att hon inte drabbades av några biverkningar.

Chefen för den aktuella verksamheten har erkänt felet när Socialstyrelsen utrett händelsen, men också påpekat att han tycker det är lite svårbegripligt att patienten anmälde den först efter ett och ett halvt år.

Socialstyrelsen slår nu fast att det var oaktsamhet av sjuksköterskan som gjorde att patienten fick för mycket medicin och ger nu henne därför en erinran.