Vanligt med långa väntetider för rätt diagnos

Det är vanligt att barn bollas runt i flera år bland samhällets olika instanser innan deras problem blir helt utredda. Det säger Majken Bäckström ordförande i Autismföreningen i Örebro.

I våra nyheter tidigare under tisdagen har vi berättat om Manne i Lekeberg som fick vänta tolv år på att få en autism- diagnos. Och hans mamma riktade kritik mot den långa väntan på hjälp.

Berättelsen om Manne är inte unik enligt Majken Bäckström ordförande i Autismföreningen i Örebro.

- Tyvärr är det en vanlig bild för oss föräldrar, säger Majken Bäckström.

Att det ska behöva ta så lång tid är en fråga som ännu är olöst. Majken Bäckström är själv mamma till två barn med autism och ordförande i föreningen Autism i Örebro, och hon menar att satsningar måste göras för att komma till rätta med problemet.

Idag samarbetar inte kommunerna och ländstingets olika instanser som de borde göra, enligt Majken Bäckström.

Hon föreslår att kommunerna anställer en person som ska fungera som spindeln i nätet, en kontaktperson som länkarsamman alla involverade instanser och som kan fungera som ett stöd för föräldrarna i deras utsatta situation.

Andreas Morén
andreas.moren@sr.se