Isfria vintrar kan påverka fisket på Vättern

Att klimatet förändras och temperaturen höjs kan leda till att de isfria vintrarna på bland annat Vättern blir vanligare. Isfria vintrar innebär att en sorts kiselalg ökar i mängd under våren, vilket kan ställa till problem för bland annat yrkesfiskarna.