V kritiserar kommunens ÖSK-sponsring

Vänsterpartiet i Örebro vill ha en policy för kommunens idrottssponsring. Bakgrunden är samarbetsavtalet mellan Örebro kommun och ÖSK och KIF Örebro. Ett samarbetsavtal som ska ge klubbarna max 750 000 kronor var per år.

Vänsterpartiet menar att kommunen måste analysera värdet av allsvensk fotboll i Örebro innan ett slutgiltigt beslut tas.
Vänsterpartiet skriver i ett pressmeddelande att stödet till ÖSK grundas enbart på löst tyckande att elitfotboll betyder att Örebro ses som en attraktiv plats att leva, artbeta och studera i.
Samtidigt välkomnar Vänsterpartiet stödet till KIF ur ett jämställdhetsperspektiv.