Mycket att lösa för Degerfors inför jätteinvesteringen

Det finns många uppgifter att lösa inför den stora investeringen som Outokompu ska göra i Degerfors Järnverk.

Kommunen behöver se över både utbildning och kommunikationer till orten, och företaget står inför utmaningen att rekrytera kvalificerat folk mitt i en högkonjunktur.

1.7 miljarder ska ju koncernen investera, och det ger ett 50 tal-jobb på bruket, men innebär också att de många entreprenörer som järnverket anlitar vädrar morgonluft.

Tomas Post äger elautomationsföretaget Toroma Automation i Degerfors, och är glad idag.

Chefen på Järnverket i Degerfors, Leif Rosén får nu kärt besvär att anställa nytt folk, i ett första skede handlar det om högskoleutbildad personal, men efter en period finns nya jobb också bland operatörerna. Om allt kring investeringen ska fungera ställer det också krav på kommunen.

Flytten av tågstationen lär bli av, det tror kommunalrådet Robert Mörk som bedömmer att han har en majoritet för att genomföra förändringen. När det gäller tågen så tycker han att ett regionalt projekt med tåg mellan Karlstad och Örebro skulle lösa många problem. Och teknikcollege som är ett samarbetesprojekt mellan några av länets gymnasieskolor och näringslivet, är på gång.

Bruksorten har som företeelse varit uträknad och sedd över axeln av många bedömare, men så ser det inte ut i dag. Författaren Rolf Jansson som skrivet böcker om Degerfors ser en revanch för samhället, men också för andra bruksorter i länet och Sverige.