Inga utrikesfödda politiker i Askersund

I Örebro län är det ont om politiker som är födda utomlands. Det är mycket ovanligare att politikerna i kommunfullmäktige är födda utomlands, än det är bland länets befolkning som helhet.

Men det finns ett undantag. I Örebro är var sjätte politiker i fullmäktige född i ett annat land än Sverige. Det är en större andel än det är bland invånarna i Örebro.
Så här många är födda utomlands i din kommun:
                Befolkning   Politiker
Kommun:
Askersund     4,9%        0,0% (0 av 37)
Degerfors      9,6%        7,3% (3 av 41)
Hallsberg       8,5%        2,2% (1 av 45)
Hällefors      14,1%        9,7% (3 av 31)
Karlskoga    11,1%        5,8% (3 av 51)
Kumla           8,9%        6,6% (3 av 45)
Laxå            10,8%        3,2% (1 av 31)
Lekeberg       3,9%        5,7% (2 av 35)
Lindesberg     9,2%        4,4% (2 av 45)
Ljusnarsberg  9,5%        6,4% (2 av 31)
Nora              8,5%        2,8% (1 av 35)
Örebro         13,1%       16,9% (11 av 65)
Hela länet     11,0%        6,5% (32 av 492)

De politiker som ingår i undersökningen är de som är ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige

Gabriel Stenström
gabriel.stenstrom@sr.se