Skolor i Degerfors riskerar nerläggning

Skolan i Degerfors måste minska lokalytorna då elevantalet de närmaste åren väntas minska med 20 procent.

En utredare har tittat på frågan och ett förslag är att lägga ner Svartå och Brukets skola. Men innan några beslut tas vill kommunalrådet och socialdemokraten Annika Engelbrektsson få med fler i diskussion för att få ett bra beslut.

Vänsterpartiets Ingvar Eriksson tycker att skolan istället för att banta lokalytorna ska gå ner i klasstorlek och på så vis göra undervisningen bättre.