Dubbel kostnadsökning för hyrläkare

Örebro läns landstings kostnader för inhyrda läkare har mer än fördubblats mellan 2004 och 2007, det visar en rundringning som SVT:s Rapport gjort. 2004 betalade landstinget i Örebro län ut 10, 6 miljoner kronor till så kallade stafettläkare. 2007 hamnar den kostnaden på cirka 22 miljoner kronor.

Örebro läns landsting är ett av de landsting i landet där den här kostnaden ökat mest procentuellt sett.

-Det är den totala läkarbristen i landet som gör att vi måste anlita hyrläkare, säger Marie-Louise Forsberg Fransson (s) landstingsråd i Örebro. Som också tillägger att det inte är några problem ekonomiskt, för det finns pengar i landstinget.

Totalt lägger de svenka landstingen ut drygt 1,1 miljarder kronor på att hyra in läkare till vården, en anledning tros vara att de försöker klara av vårdgarantin och bristen på allmänpraktiserande läkare.

Lägst kostnader för hyrläkare har Uppsala och Skåne.