Personalen tar över driften av Hallsbergs vårdcentral

Verksamheten vid Hallsbergs vårdcentral kommer från och med årsskiftet att drivas som intraprenad. Idén med en intraprenad är att personalen ska ha större ansvar för verksamheten och ekonomin.

Förutom vårdcentralen i Hallsberg är det hudkirurgiska mottagningen i Kumla, som tillhör universitetssjukhuset Örebro, och landstingets familjerådgivning som ska bli intraprenader.

Hallsbersg vårdcentral har under många år gått med ett ekonomiskt överskott och nu när vårdcentralen blir intraprenad kan verksamheten behålla hälften av eventuella överskottet framöver.

Anders Hagwall som är är distriktsläkare på Hallsbergs vårdcenral, hoppas att intraprenad ska göra arbetsplatsen attraktiv och det är viktigt, inte minst med tanke på att vårdcentralen behöver anställa en läkare.

Det handlar än så länge om ett försök som ska pågå i tre år. Under tiden kan både vårdcentralen och landstinget avbryta försöket om det inte fungerar.