Allt mer solvärme - men inte i Örebro län

Under 2007 har rekordmånga svenska hushåll sökt och fått bidrag för solvärme.

Men i Örebro län ökar inte antalet ansökningar utan ligger kvar på mellan 50 och 60 ansökningar per år.

Sedan bidraget införde år 2000 har antalet bidrag i Sverige totalt ökat och under det sista året har utbetalningarna ökat med 3,5 miljoner kronor.

Enligt Gunilla Mejegård, som är chef på Boverkets bidragsenhet är det både många villaägare som upptäckt solvärmen under året och branchen har också vaknat så dom marknadsför solvärmen bättre.