Örebroare gillar taket över Köpmangatan

Att bygga ett glastak över Köpmangatan i Örebro, som fastighetsägarna vill, det är en tanke som välkomnas av bland annat Örebroarna Birgitta Claesson och Åke Svensson.

Asplunds fastigheter, Örebro bostäder och Behrn fastigheter äger ihop 75 procent av husen på Köpmangatan i Örebro. Tillsammans har de planer på att bygga ett glastak över gågatan mellan Stortorget och Våghustorget, vilket de tror kommer att göra Örebros centrum mer attraktivt året runt.

I början av januari kommer fastighetsföretagen lämna in en bygglovsansökan till Örebro kommun. De kommer också ansöka om dispositionsrätt till marken vilket skulle innebära att fastighetsföretagen skulle bli ansvariga för markskötseln istället för kommunen.

Stina Storm, VD på Centrumledningsbolaget City Örebro, är positiv till ett tak över Köpmangatan.